Ayurvitaal

aandacht voor Lichaam, Geest en Ziel  

De missie van Ayurvitaal

Ayurvitaal  biedt mensen ondersteuning om zowel naar lichaam en geest meer gezondheid en welzijn te ervaren. Deze ondersteuning wordt geboden door het geven van leefstijl-, voedingsadviezen, marmatherapie, , mentale coaching, cursussen en workshops.  Daarnaast speelt in het perspectief van welzijn "De Spinnende mug"  (vilten & spinnen) ook een heilzame rol.

 (zie  www.despinnendemug.nl )

 

Lichaam, Psyché en Spirit

De inspiraties van Ayurvitaal zijn geworteld in Ayurveda, het traditionele gezondheidssysteem van India ,de Jungiaanse diepte psychologie. 

 Dit blijkt een heel vruchtbaar huwelijk te zijn omdat begeleiding op alle niveaus : lichamelijk, psychisch en spirituele  geboden kan worden.  Dit zijn niveaus die elkaar wederzijds doordringen.

 

Worden wie je in essentie bent!

Het doel van de Jungiaanse benadering is mensen  te begeleiden in een proces  om weer te worden wie ze in essentie zijn .

Ayurveda stelt dat ieder mens een eigen natuur (prakruti) heeft. Wanneer we ons verwijderen van deze natuur ontstaat er lichamelijke- en geestelijke disbalans die we op den duur bekopen  met ongemak en ziekte.


Balans

Ayurveda gaat er van uit dat alle fysiologische processen  geregeerd worden  door de zogenaamde Dosha’s  dat zijn drie vitale energieën Vata, Pitta en Kapha. Ieder mens heeft een eigen constitutie Prakriti, onze natuurlijke staat die wordt bepaald door de verhouding van deze drie dosha's. Deze constitutie is bepalend voor de wijze waarop fysiologische processen in ons lichaam plaats vinden.

De  constitutie drukt zich ook uit in de gerichtheden van mensen: Een meer vurig type (pitta) zal anders op het leven reageren dan een mens die aardser is (kapha) of  het snelle vata type, die meer bepaald wordt door het element wind: "Ze is als een wervelwind!" zeggen we dan. Veel mensen zijn van nature ook mengtypen


Het begrijpen van onze natuur

Het begrijpen van onze natuur is het doel van Ayurveda waardoor we instaat zijn invloed te hebben op onze gezondheid.  Vaker echter wordt onze natuurlijke constitutie  door allerlei factoren beïnvloed. In het tumult van het dagelijks leven raken we vervreemd van onze natuurlijke behoeften waardoor we met betrekking tot onze leefstijl  (onbewust) keuzen  maken waarmee we ons welzijn ondermijnen.

Ayurveda geeft  praktische richtlijnen die ons helpen keuzen te maken die meer in overeenstemming zijn met ons Ware Zelf waardoor we in balans komen en daardoor zowel naar lichaam en geest de ervaring van  welzijn toeneemt.