Ayurvitaal

aandacht voor Lichaam, Geest en Ziel  

De drie doshas in beeld:


De drie biodynamische krachten: Vata, Pitta en Kapha die zowel onze lichaamsprocessen regeren als ook van invloed zijn op onze geest, verlangen voor een juist begrip een diepere beschouwing. Wanneer we meer kennis hebben van deze dosha's en in het bijzonder inzicht in onze eigen basisconstitutie  en de factoren die de doshas kunnen beïnvloeden,  zijn we instaat onze voeding en leefstijl te managen, in de richting van meer welzijn. 


In vier bijeenkomsten zullen we hier aandacht aanbesteden, waarbij in de 4e bijeenkomst een symbolisch object van vilt wordt gemaakt. Dit object wil uitdrukking geven  aan de elementen die nu aandacht behoeven. Een tastbaar symbool heeft een krachtig  en motiverende werkzaamheid.


De cursus wordt voorafgegaan door een individuele anamnese (90 minuten) met  een reductie  van € 25,- 


Data: woensdagavonden  27 maart, 3 april, 10 april en 17 april  De deelnemers maken voorafgaande een afspraak voor een individuele anamnese. 


Tijd: 20.00- 22.00