Ayurvitaal

aandacht voor Lichaam, Geest en Ziel  

Cursus: "De draad van Ariadne"


“Het is altijd de voornaamste functie van mythen en rituelen geweest de symbolen te leveren die de menselijke geest vooruit helpen, als tegenwicht tegen die andere voortdurende menselijke fantasieën die de neiging hebben hem in zijn ontwikkeling te remmen.”


Joseph Cambell (mytholoog) in “De held met de duizend gezichten “


Op 7 oktober j.l gaf ik een korte workshop met als thema “De draad van Ariadne” het bleek dat deze Griekse mythe zoveel gelaagdheden in zich heeft, dat het uitnodigt tot een cursus van 6 avonden, waarbij op de laatste avond een symbool van vilt wordt gemaakt. 


De cursus is interactief waarbij gebruik gemaakt wordt van visualisaties, werken met droommateriaal en het vilten. 

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze tussentijds opdrachtjes maken die bedoeld zijn ter verdieping en bewustwording.


De cursus zal plaats vinden op 6 woensdagavond om de veertien dagen (zodat deelnemers tijd hebben hun beleving te verzamelen) van 20.00- tot 22.00 uur


Data: 9 januari, 23 januari, 6 februari, 20 februari, 6 maart en 20 maart.


  (zie ook   www.despinnendemug.nl  )