Ayurvitaal

aandacht voor Lichaam, Geest en Ziel  


Cursussen & workshops


Ayurvitaal wil mensen begeleiden weer te worden wie ze in essentie Zijn.  In de ayurvedische benadering ligt het accent op het balanceren van de biodynanische krachten (dosha's) die van invloed zijn op het lichamelijk- maar ook geestelijk functioneren.  

 

De jungiaanse psychologie richt zich meer op de psychologische/spirituele  essentie. 

Beide benaderingen zijn eigenlijk met elkaar verweven omdat het functioneren van lichaam en geest niet op zichzelf staan.

 

Des al niet te min begint heelwording bij Bewust Zijn.  Je kunt nog zo gezond eten of een onberispelijke leefstijl nastreven, wanneer het niet gedragen wordt door bewustzijn dan kunnen voeding- en leefregels makkelijk ontaarden in dogmatiek. 

Daarom is gekozen voor deze interactieve cursussen & workshops  die inzicht geven  en ondersteuning bieden om bewustere keuzen te maken.

  

Veelal wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen waarbij vooral mythen  dienen als inspiratie omdat ze de leverancier zijn van archetypen. Archetypen zijn oerbeelden  die we terug vinden in de hele mensheid omdat ze een oriëntatie bieden op de wereld en onze reacties daarop.  Archetypen bieden ook symbolen die we in de cursus vertalen in een object van vilt. Het creëren van een symbool is een krachtige ondersteuning in het proces van bewustwording.