Ayurvitaal

aandacht voor Lichaam, Geest en Ziel  

Therapeutic touch (TT)


Therapeutic touch is een bewust gestuurd proces van energie uitwisseling met de intentie om  het energieveld meer in evenwicht te brengen. TT gaat er van uit dat de energie (de prana) de intentie volgt die is gericht op heelheid en balans.   Therapeutic touch gebeurd met de handen (meestentijds) op enige afstand van het lichaam.

                                                                                                                                                                                         

                                                    


Deze interventie, die ongeveer zo’n 7 minuten duurt is onderverdeeld in 5 stappen:


1)     Centreren:  Een afstemming om in de juiste bewustzijnstoestand van innerlijke rust te komen;


2)    Aftasten van het energieveld: “Luisteren” naar informatie over het energieveld;


3)    Harmoniseren van het energieveld: Optimaliseren van de energiestroom en het energieveld in balans brengen;


4)    Activeren van het energieveld: Extra energie geven om het energieveld te activeren;


5)    Afronden: Afsluiten van de interventie.


 Na de therapeutic touch interventie volgt op basis van mijn waarneming (zie stap 2)  een coachend gesprek om te onderzoeken hoe je de energetische balans in het dagelijks leven kunt supporten.


Achtergrond van Therapeutic touch:

In de jaren 70 ontwikkelde Dolores Krieger, hoogleraar verpleegkunde aan de universiteit van New York en Dora Kunz, een van  oorsprong Nederlandse paranormaal therapeute, deze methode van energie uitwisseling die ze systematiseerden.  Deze methode wordt sinds 1975 onderwezen aan studenten verpleegkunde en andere professionele  hulpverleners.   

                                                                                            

Therapeutic touch binnen Ayurveda

De ervaring heeft me geleerd dat deze methode  goed past binnen een ayurvedische praktijk omdat ze me informatie geeft die ik kan relateren aan de energetische balans van de dosha’s , die ik  zo nodig kan verifiëren met een korte anamnese.


 Totale duur: 30 minuten.