Ayurvitaal

aandacht voor Lichaam, Geest en Ziel  

zondagmiddag workshop


Vrouw & kracht


Onder de noemer "Vrouw & kracht" start Ayurvitaal in 2019 met een reeks van workshops waarbij als inspiratie steeds een Godin centraal staat uit mythes uit diverse culturele tradities.   Dit vrouwelijk archetype wil ook resoneren met de energie van de tijd van het jaar. Ayurveda stelt dat het zowel voor lichaam en geest heilzaam is je af te stemmen op het ritme van het leven. omdat de mens evenzo een uitdrukking is van de natuur. Zowel ons fysiek, geestelijk als spiritueel welzijn wordt ondermijnd als we tegen de beweging van het leven in gaan....


Er is steeds gekozen voor een vrouwelijk archetype omdat het vrouwelijke principe met haar kwaliteiten en waarden een geëerde plaats in ons bewustzijn, denken en doen verlangen willen we de balans niet alleen individueel maar ook in de wereld helpen herstellen. 


In deze workshop van drie uur, besteden we de eerste twee uur aan het verkennen van de kwaliteiten van dit archetype en onderzoeken hoe deze een plaats in ons zelf hebben, of hoe we  gewenste aspecten kunnen ontwikkelen. We doen dit aan de hand van uitwisseling, visualisatie maar ook zang heeft daarin een plaats. Het laatste uur maken we van vilt een symbolisch object (zie als voorbeeld de haarspeld op de foto). De waarde hiervan is dat het maken van een object bekrachtiging geeft aan de realisaties die in deze workshop worden opgedaan. Je laad in het proces van creatie als het ware dit object waardoor het een krachtig symbool wordt voor de ontwikkeling die je wilt gaan. 


Wanneer: 1e zondagmiddag van de maand. Van 14.00 uur tot 17.00 uur;


N.B: De workshops zijn onafhankelijk van elkaar te volgen. Je kunt ook kiezen voor een knipkaart (6 Maal) waarbij dan een workshop van deze reeks gratis is. (Zie tarieven).

Wel graag van te voren opgeven. en een handdoek meenemen (voor het viltwerk). 


"Kore - de ontvankelijke maagd"  (6 Januari) 


"Brigid - je inspiratie ontsteken" (3 februari)


"Tara - Je eigen waarheid leven" (10 maart)


"Eostre/Ostara - Je potentie" (7 april)


"Vrouw en vrijheid "- diverse Godinnen passeren de revue  (5 mei)


"Aphrodite - liefde en schoonheid scheppen" (2 juni:)